Search
Close this search box.

תאור פעילות הגרעין

שם העמותה: בידינו – למען הר הבית שם הגרעין: גרעין משימתי בידינו – למען הר הבית

פעילות העמותה
עמותת בידינו- למען הר הבית נוסדה בשנת 2013. העמותה פועלת באזור העיר העתיקה וסביבתה בירושלים ומפעילה מיזמים קהילתיים והתנדבותיים.
העמותה עוסקת בחיזוק הקשר המורשתי-תרבותי-לאומי בין אוכלוסיות שונות בארץ ובעולם לבין אזור העיר העתיקה והר הבית:
א. העלאת המודעות לחשיבותם ההיסטורית והלאומית של אזור העיר העתיקה והר הבית בקרב אוכלוסיית מדינת ישראל בכלל ותושבי הרשות המקומית בפרט.
ב. פעילויות הסברה וחינוך לתיירים, בני נוער, מכינות קדם צבאיות באמצעות העברת סיורים לימודיים מודרכים ומעשירים להגברת הקשר למורשת ישראל וההיסטוריה הלאומית באזור העיר העתיקה ובהר הבית.
ג.הקמת גרעיני משימה – מתנ"סים, תנועות נוער, מרכזים לקליטת עולים – להדרכה ולחינוך.
ד. פעילות בניו מדיה וברשתות חברתיות לקידום פרויקטים עתידיים עם קהילות התפוצה היהודית לעיר העתיקה והר הבית, כמוקד המורשת התרבותית של העם היהודי כולו.

תאור פעילות הגרעין

העמותה החליטה להקים גרעין משימתי בשנת 2018 במטרה המשיך לפעול ולחזק את תושבי השכונה, להקים מפעלי הסברה, לפעול לשינוי הדימוי והתדמית של "העיר העתיקה והר הבית" באמצעות פיתוח ויישום תכניות להכרת הסביבה ותרבותה, תוך העמקת הקשר למקום הפעילות והעצמת תושבי המקום ולפתח תכניות ומיזמים עתידיים לשיתוף פעולה של הקהילה המקומית עם קהילות בתפוצות,

תכנית עבודה

תכנית העבודה של הגרעין לשנת 2021 מתמקדת סביב שלושה נושאים מרכזיים:

חברה וקהילה
מורשת ביתנו- הקמת מיזם חינוכי חברתי – להסברה חינוכית על היסטוריית המקום ושיפור תדמית המקום באמצעות הפעלת מתנדבים לפעילות בתי ספר, מכינות, באוניברסיטאות, ובמכללות בכל רחבי הארץ. הגרעין מפעיל מיזם הסברה בקרב סטודנטים הלומדים בקמפוסים השונים ע"מ לקיים הסברה על של הגרעין לאוכלוסיות שונות על העיר העתיקה והר הבית.

חיזוק הקשר עם התפוצות
הפעלת מערכי סיור מודרכים בהר הבית והסביבה לקבוצות תיירים, עולים חדשים באנגלית,
הפעלת מערכי סיור וירטואליים לתושבי התפוצות באופן מקוון במטרה להסביר אודות היסטוריית המקום, לשפר את הדימוי השלילי המקושר להר הבית וירושלים, לחזק את הקשר למקום, ולהעשיר את הידע הכללי של המשתתפים ולפתוח אפשרויות לשיתוף פעולה עתידי של קהילות התפוצות עם חברי הגרעין.

זהות יהודית
מיזם "בידינו לדעת"-יוזמה חברתית להסברה על מורשת המקום ברוח הזהות היהודית. היוזמה כוללת:
1. מערך הרצאות ללימוד מורשת הר הבית והסביבה, התכנית מבוססת על מורשת הזהות היהודית
2.הפעלת מערך סיורים חינוכיים בהר הבית והסביבה של מקום פעילות הגרעין לתושבי המקום
3.סיורים מקוונים 360 מעלות- הפעלת מערך סיורים חינוכיים בהדרכה מרחוק בהתאמה לתקופת הקורונה.
הסיור הוירטואלי יעסוק בהעמקת הידע על הר הבית והסביבה של מקום פעילות הגרעין לתושבי המקום

תמונות מהפעילות: