מי אנחנו

חברי הנהלת "בידינו - למען הר הבית"

חברי הצוות של הארגון:

המדריכים שלנו:

מי אנחנו

"בידינו – למען הר הבית" היא עמותה רשומה, והגוף הגדול ביותר הפועל למען קידום נושא הר הבית.

השאיפה שלנו

מטרתנו היא לחבר את עם ישראל להר הבית ולהביא לשינוי המצב, לתיקון האפליה ולהחזרת הר הבית לידי עם ישראל כולו.

מה אנחנו עושים

לאורך השנים האחרונות פעלנו רבות למען הר הבית: בזירה המשפטית, בפגישות עם שרים וחברי כנסת, בהקמת שדולה למען הר הבית בכנסת. בתק​שורת, בפעילויות הסברה וכמובן בהעלאה של יהודים רבים להר הבית.

התמונות שלנו